POHNEME ZEMÍ...

SLUŽBY

Výkopové práce

Provádíme výkopové práce nejen pro přípravu inženýrských sítí, ale i složitější terenní úpravy, sanace svahů, zemních zářezů, umělé valy zeminy, výkopy, včetně nákladky a odvozu vytěžené zeminy.

Čištění vodních ploch a koryt

Nabízíme čištění a úpravy vodních ploch, rybníků a nádrží, čištění břehů potoků a řek od vegetace, regulaci vodních toků, rekonstrukci hrází a odbahňování.

Čištění lesních cest

Další naší činností je číštění lesních cest a jejich údržba. Jedná se především o vyřezání a sekání zeleně podél cest, opravy nezpevněných nebo poškozených částí, údržbu vodních propustků a příkopů podél lesních cest.

Realizace zpevněných ploch

Realizujeme zpevňování ploch od úprav plání a jejich zvýšení únosnosti, zhotovení povrchu z alfabetonu pro komunikace až po betonové zámkové dlažby a kamenné mozaiky.

Nákladní autodoprava

Zajístíme přepravu a dodávku betonového zboží, stavebního materiálu, kačírků, štěrků a písků.